1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρυζιού: “Το Ρύζι είναι η Ζωή μας”

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρυζιού: “Το Ρύζι είναι η Ζωή μας”

Στοχευμένη καλλιέργεια ρυζιού, σταθερά υψηλή ποιότητα, μάρκετινγκ και γόνιμη σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με την βιομηχανία είναι ορισμένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά, που θα καθορίσουν την ανάπτυξη της διείσδυσης στην αγορά του ελληνικού ρυζιού. Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρυζιού με τίτλο “Το Ρύζι είναι η Ζωή μας”, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου έθεσε για πρώτη φορά στην χώρα μας τα καίρια ερωτήματα και τις απαντήσεις για ένα σημαντικό προϊόν, όπως το ελληνικό ρύζι, το οποίο διακρίνεται για την σταθερά υψηλή ποιότητα του. To συνέδριο παρακολούθησαν περίπου 600 σύνεδροι, κυρίως εκπρόσωποι της βιομηχανίας ρυζιού, παραγωγοί, προμηθευτές αγροεφοδίων, εκπρόσωποι

Διεξαγωγή 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ρυζιού: “Το Ρύζι είναι η Ζωή μας”

Διεξαγωγή 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ρυζιού: “Το Ρύζι είναι η Ζωή μας”

Ο Σύνδεσμος Ορυζόμυλων Ελλάδος (ΣΟΕ)  ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2018 με πρωτοβουλία στελεχών στον κλάδο Επεξεργασίας, Μεταποίησης και Τυποποίησης  Ρυζιού. Απαρτίζεται από 15 μέλη επιχειρήσεις τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 100% των ορυζόμυλων στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία για την ίδρυση του συνδέσμου ξεκίνησε από την ανάγκη προάσπισης των συμφερόντων του κλάδου, την προώθηση τους με κάθε πρόσφορο μέσο και την εκπροσώπηση του σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρυζιού με τίτλο “Το Ρύζι είναι η Ζωή μας” (Rice is our Life), προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, στο Porto Palace, 26ης Οκτωβρίου

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ρυζιού

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ρυζιού

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ρυζιού ιδρύθηκε την Τρίτη 27/11/2018, στην Θεσσαλονίκη. Το καταστατικό υπέγραψαν εκπρόσωποι της παραγωγής και της μεταποίησης ρυζιού. Σκοπός της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ρυζιού είναι η ανάδειξη της ποιότητας του Ελληνικού ρυζιού και η προώθηση του παγκοσμίως. Παράλληλα στοχεύει στην δημιουργία δίαυλου επικοινωνίας, φορέας ιδεών και αιτημάτων για την ανάπτυξη του κλάδου και την προάσπιση των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών του συμφερόντων.   Προσωρινό Δεκαμελές  Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος:  Τσιχίτας Χρήστος , Πρόεδρος της Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΑΣΘ) Αντιπρόεδρος: Κωστηνάκη Γεωργία , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της EURICOM HELLAS Α.Ε. Γραμματέας:  Όλγα Κουρέα , Διευθύντρια μάρκετινγκ