1. EURICOM  HELLAS SA, legally represented by Georgia Kostinaki.
 2. COMMERCIAL-SOCIETE ANONYME GEORGIOS S. PAPADOPOULOS (DIMITRA SA), legally represented by Georgios Moschopoulos.
 3. K. KARAGEORGIOU BROS AEBE (3ALFA), lawfully represented by Olga Curea.
 4. EV.GE PISTIOLAS SA (AGRINO), legally represented by Anastasios Pistiolas.
 5. SOCIETE ANONYME FOR TRADE STANDARDIZATION TRADING COMPANY OF RICE OF CYPRUS DIMITRIAKON ORYZOMYLOI ANAGENNISIS SA, legally represented by Kalaitzidis Vasilis.
 6. CHRYSANTHI ZAGCOTIS – ARISTEIDIS KIOURTIDIS ORIGINAL AND TRADING COMPANY OF ORYZOMYLS (TYROLEZA – ORYZOMYLOS MAKEDONIA), legally represented by Kiourtidis Maris.
 7. ARNAUTELIS SOCIETE ANONYME COMMERCIAL AND INDUSTRIAL COMPANY (TONY’SS.A.), Legally represented by Ioannis Arnaoutelis.
 8. STAVROS G. BEGGAS SOCIETE ANONYME OF AGRICULTURE-INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ENTERPRISES (BEGKAS AGRO SA), legally represented by Stavros Biga.
 9. SOTIRIOS TZAFERIS & CO OE (ORYZOMYLO THESSALONIKI), lawfully represented by Sotirios Tzaferis.
 10. SPANOS INDUSTRIAL & COMMERCIAL FOOD COMPANY, legally represented by Spanou Aikaterini.
 11. ORYZOMYLOI AXIOU FILOKTIMON TSIOTSKAS SA, lawfully represented by Grigorios Tsiotska.
 12. E. KAMANAS – E. KAMANAS OE (ORIGINAL MEGAS ALEXANDROS), lawfully represented by Evangelos Kamana.
 13. ORYZOMYLOI SALIRA Ltd, legally represented by Alcibiades Salia.
 14. OMEGA SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY (ORIGINAL MESSINIA OMEGA), legally represented by Georgios Konstantakopoulos.
 15. ANASTASOPOULOS E. ANTONIOS MEPE (ANASTASOPOULOS ORIGINAL MALAGARON MEPE), legally represented by Anastasopoulos Antonis.