ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γ.Τσόντου 27-29 – Τ.Κ. 54627 – Θεσσαλονίκη

Κτίριο 6, 6ος Όροφος, Διαμέρισμα 6Δ3

T/F: 2314 310698

email: info@soe.org.gr