Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ρυζιού

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ρυζιού ιδρύθηκε την Τρίτη 27/11/2018, στην Θεσσαλονίκη. Το καταστατικό υπέγραψαν εκπρόσωποι της παραγωγής και της μεταποίησης ρυζιού.

Σκοπός της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ρυζιού είναι η ανάδειξη της ποιότητας του Ελληνικού ρυζιού και η προώθηση του παγκοσμίως. Παράλληλα στοχεύει στην δημιουργία δίαυλου επικοινωνίας, φορέας ιδεών και αιτημάτων για την ανάπτυξη του κλάδου και την προάσπιση των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών του συμφερόντων.

 

Προσωρινό Δεκαμελές  Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:  Τσιχίτας Χρήστος , Πρόεδρος της Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΑΣΘ)

Αντιπρόεδρος: Κωστηνάκη Γεωργία , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της EURICOM HELLAS Α.Ε.

Γραμματέας:  Όλγα Κουρέα , Διευθύντρια μάρκετινγκ της ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Ταμίας: Καμπούρης Αχιλλέας , Πρόεδρος του Β’ Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας

 

Μέλη

  • Αναστάσιος Πιστιόλας, Πρόεδρος της  ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΕΥ ΓΕ Α.Β.Ε.Ε.
  • Αικατερίνη Σπανού, Αντιπρόεδρος της Σπανός Α.Β.Ε.Ε.Τ.
  • Σταύρος Μπέγκας, Πρόεδρος της BEGAS AGRO – ΜΠΕΓΚΑΣ Γ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.
  • Λεωνίδας Κουιμτζής, Πρόεδρος του Α’ Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας
  • Αναστάσιος Βαδαρλής, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίου Αθανασίου
  • Ευθύμιος Φωτεινός, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αδένδρου
Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ρυζιού