1. ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τη Γεωργία Κωστηνάκη.
 2. ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ), νομίμως εκπροσωπούμενη από το Γεώργιο Μοσχόπουλο.
 3. ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ (3ΑΛΦΑ), νομίμως εκπροσωπούμενη από την Όλγα Κουρέα.
 4. ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ (AGRINO),νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Αναστάσιο Πιστιόλα.
 5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΡΥΖΙΟΥ ΟΣΠΡΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ – ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΕ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Καλαϊτζίδη Βασίλειο.
 6. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΑΓΚΟΤΣΗ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΙΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ (ΤΥΡΟΛΕΖΑ – ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Κιουρτίδη Άρη.
 7. ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (TONYSS.A.), νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Ιωάννη Αρναουτέλη.
 8. ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΜΠΕΓΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΠΕΓΚΑΣ AGRO Α.Ε), νομίμως εκπροσωπούμενη από το Σταύρο Μπέγκα.
 9. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ), νομίμως εκπροσωπούμενη από το Σωτήριο Τζαφέρη.
 10. ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τη Σπανού Αικατερίνη.
 11. ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΞΙΟΥ ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ ΤΣΙΟΤΣΚΑΣ ΑΕ, νομίμως εκπροσωπούμενη από το Γρηγόριο Τσιότσκα.
 12. Ε. ΚΑΜΑΝΑΣ – Ε. ΚΑΜΑΝΑΣ ΟΕ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ), νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Ευάγγελο Καμανά.
 13. ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΣΑΛΙΑΡΑ ΕΠΕ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Αλκιβιάδη Σαλιάρα.
 14. ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΩΜΕΓΑ), νομίμως εκπροσωπούμενη από το Γεώργιο Κωνσταντακόπουλο.
 15. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΠΕ (ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΜΕΠΕ),νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Αναστασόπουλο Αντώνη.