Ιστορικό

Ο Σύνδεσμος Ορυζόμυλων Ελλάδος ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2018 από επιχειρήσεις στον κλάδο επεξεργασίας και μεταποίησης ρυζιού και των υποπροϊόντων του. Απαρτίζεται από 15 μέλη τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 100% των Ορυζόμυλων στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει και το καταστατικό του Συνδέσμου, σκοπός του είναι Η προστασία και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, που σχετίζονται άμεσα με τις πάσης φύσεως δραστηριότητες εμπορίας, επεξεργασίας, τυποποίησης, εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων ρυζιού και υποπροϊόντων του. Η μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη και αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την εμπορία, επεξεργασία, τυποποίηση, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων του

Οραμα

Ο Σύνδεσμος Ορυζόμυλων Ελλάδος ιδρύθηκε σε σκοπό: Να αναδείξει την κορυφαία ποιότητα του Ελληνικού Ρυζιού. Να μελετήσει και να προάγει τα συμφέροντα όλων των μελών του. Να συμβάλλει στη βελτίωση της υποδομής και λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας ρυζιού. Η συνύπαρξη της ανάδειξης του Ελληνικού ρυζιού με την πολιτική ανάπτυξης του κλάδου της μεταποίησης και επεξεργασίας του ρυζιού συνθέτει το όραμα του Συνδέσμου Ορυζόμυλων Ελλάδος. Πεποίθηση μας είναι ότι, η σύγχρονη τεχνολογία, οι κανόνες του ανταγωνισμού και η επιχειρηματική ηθική, αποτελούν το τρίπτυχο που μπορεί να οδηγήσεισε αυτό το αποτέλεσμα.