Ο Σύνδεσμος Ορυζόμυλων Ελλάδος ιδρύθηκε σε σκοπό:

  • Να αναδείξει την κορυφαία ποιότητα του Ελληνικού Ρυζιού.
  • Να μελετήσει και να προάγει τα συμφέροντα όλων των μελών του.
  • Να συμβάλλει στη βελτίωση της υποδομής και λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας ρυζιού.

Η συνύπαρξη της ανάδειξης του Ελληνικού ρυζιού με την πολιτική ανάπτυξης του κλάδου της μεταποίησης και επεξεργασίας του ρυζιού συνθέτει το όραμα του Συνδέσμου Ορυζόμυλων Ελλάδος.

Πεποίθηση μας είναι ότι, η σύγχρονη τεχνολογία, οι κανόνες του ανταγωνισμού και η επιχειρηματική ηθική, αποτελούν το τρίπτυχο που μπορεί να οδηγήσεισε αυτό το αποτέλεσμα.